do początku mapa serwisu kontakt  
Ochrona danych osobowych

Informacje z zakresu ochrony danych osobowych  

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Urszula Bisz z siedzibą w  Kędzierzynie-Koźlu. Dane do kontaktu:

- listownie na adres: ul. Wyzwolenia 17/1, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,

- przez e-mail: ulabisz@gmail.com

-  telefonicznie:  660 584 476

 

2. Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

Umowa - jeżeli zawieramy z Tobą pisemną umowę o realizację danej usługi to przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy i  ewentualnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub wykonanych na jej podstawie czynności.
Twoja zgoda – jeśli zawieramy z Tobą umowę w innej formie niż pisemna lub jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą naszej strony internetowej, adresu e-mail lub telefonicznie. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy i ewentualnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikowych z umowy lub wykonanych na jej podstawie czynności, a w przypadku korespondowania z Biurem za pomocą strony internetowej, adresu e-mail lub telefonicznie do czasu definitywnego zakończenia z nami korespondencji.

 

 

3. Wykorzystywanie danych osobowych przez podmioty współpracujące z Biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom. Przekazanie danych osobowych innym podmiotom (współpracującymi z Biurem Rachunkowym np. kancelarii prawniczej, dostawcy usługi IT lub innym biurom rachunkowym) następuje jedynie gdy jest to niezbędne i konieczne do celu realizacji zawartej umowy. Przed przekazaniem Twoich danych zawieramy z podmiotami współpracującymi umowy o powierzenie przetwarzania danych i zobowiązujemy taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

 

4. Twoje prawa

W każdej chwili masz pełne prawo do zgłoszenia żądania dostępu do pozostawionych informacji, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się, nie na podstawie umowy, lecz na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia wyrażone zgody w każdej chwili.

Swoje żądania możesz kierować do  za pomocą strony internetowej, adresu e-mail lub pisemnie na adres korespondencyjny Biura Rachunkowego.  

 

5. Prawo wniesienia skargi do organu

Każdy, kto uważa że nastąpiło naruszenie jego prawa do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych